<< v á k u u m_t v >>


------------->>Vákuum TV<<

 

 

A Vákuum Tv nem egy hagyományos értelemben vett televíziós csatornát jelent, hanem egy élõ showmûsort, amely 1994 és 1995 között a kilencvenes évek legnépszerûbb szubkulturális szórakozóhelyén, a Tilos az Á-ban mûködött. Bár a mûfaji besorolás (interaktív színház, videó kabaré, élõ TV) felesleges, mégis azt mondhatnánk, hogy a Vákuum Tv egy olyan modern kabaré, ahol keveredik a színház a videóval, a performance a televíziózással, a játék a mûvészetekkel, és ezáltal a szórakoztatásnak olyan különleges elegyét képviseli, amely ma is egyedülálló kísérletnek számít. A Vákuum Tv a tévénézés magányos, otthonhoz kötött házi szertartását egy óriási, színpadon felállított televízió díszlet segítségével közösségi televíziózássá formálta.
A csoport tagjai: Csernátony Dóra, Forgács Kristóf, Gajzágó Donáta, Garas Dániel, Kistamás László, Till Attila. Több mint 50 elõadás készült. Az állandó alkotók mellett a csoporthoz csatlakozott később Fekete Géza, Gulyás Gyula, Gyalog Eszter és az utolsó szakaszban Gróf Ferenc és Medvegy András. Kistamás László ötlete 1994-ben valósult meg, amit Csernátony Dórával kezdtek el működtetni, ehhez csatlakoztak a csoport többi tagjai.
A Vákuum TV számos külföldi fesztiválon szerepelt, ezek közül érdemes megemlíteni az amszterdami Next 5 Minutes, tactical media konferenciát, a párizsi Fleche d' Or Café meghívását és a bécsi U2 rendezvénysorozatot.
A Vákuum TV 2000 nyarán két egész estés szórakoztató, tudományos-színházi elõadást rendezett a Városligeti Mûjégpálya teraszán. A projekt korunk aktuális technikai újításait és problémáit tárta újszerû módon, vicces színházi formában a közönség elé. A Vákuum Tv a 100 évvel ezelõtti Uránia Tudományos Színház koncepcióját ültette át a mába, megnyitva az utat egy egészen újfajta szellemi utazás elõtt.

Vakuum TV was not a television channel in the traditional sense, but a live show that ran in Budapest between 1994 and 1995 in the most influential subcultural nightclub of the nineties, the Tilos az Á. Although pigeon-holing the show into genres (i.e. interactive theatre, video cabaret, live TV) is somewhat pointless, it can be said that Vakuum TV was a modern cabaret that mixed theatre with video, performance with television, games with the arts. Vakuum TV transformed the solitary, home-bound ritual of watching television into interactive community television, setting the stage inside a giant TV set. It was an original and pioneering blend of entertainment that is still innovative today.  László Kistamás' idea came to life in 1994 when he and Dóra Csernátony began production, and were soon joined by the other founding members. The core members of the group, Dóra Csernátony, Kristóf Forgács, Donáta Gajzágó, Dániel Garas, László Kistamás and Attila Till created more than 50 performances in all. The group was later joined by Géza Fekete, Gyula Gulyás, Eszter Gyalog and, in the last phase, Ferenc Gróf and András Medvegy. Vakuum TV later participated in several festivals abroad, including the Next 5 Minutes, a tactical media conference in Amsterdam, the Fleche d' Or Café in Paris and the U2 event series in Vienna. In the summer of 2000, Vakuum TV staged two full evenings of entertainment, science and theatre performances on the terrace of the City Park Ice Rink. Transposing the concept of the Uránia Science Theatre of 100 years ago into the present, the project presented the latest technical innovations and problems of our time into a novel, funny, theatrical form. Vakuum TV opened the way to a whole new kind of intellectual journey.

In einem beliebten Lokal der Subkultur der 90er Jahre, im Café und Musikklub „Tilos az Á" lief zwischen 1994 und 1995 das Live-Showprogramm „Vakuum TV". Woche für Woche amüsierten sich 150 bis 200 Zuschauer bei den „Live-Sendungen“ von VTV und beteiligten sich an verschiedenen Publikumsspielen, die durch künstlerische Aktionen mit interaktiven, performativen und theatralischen Elementen zu abendfüllenden Ereignissen wurden. Anstatt mit üblichen Gattungsbestimmungen wie interaktives Theater, Video-Kabarett, Perfomance-TV zu arbeiten, verstand sich „Vakuum TV" als eine spezielle Mischung von Kunst und Unterhaltung, in der ungarischen Kulturszene stellt dies ein bis heute einmaliges Ereignis dar. Das isolierte, private Ritual des Fernsehens wurde durch das Bühnenbild, einen riesigen Fernsehrahmen, den man auf der Bühne des Musiklubs aufstellte, in einen kommunikativen Akt verwandelt. Mit Hilfe dieses Requisits konnten Live- und Videoproduktionen simultan aufgeführt und die Eigentümlichkeiten der kinematographischen Welt theatralisch imitiert werden; unerwarteter, absurder Humor konnte sich entfalten. Die Idee von „Vakuum TV“ wurde von László Kistamás konzipiert und wurde zwischen 1994 -1995 durch die wöchentlichen Aufführungen der Vakuum TV Gruppe realisiert und weiterentwickelt. Die damaligen Gruppenmitglieder waren: Dóra Csernátony, Kristóf Forgács, Donáta Gajzágó, Dániel Garas, László Kistamás, Attila Till. Neben den festen Mitgliedern schlossen sich Géza Fekete, Gyula Gulyás, Eszter Gyalog und in der Endphase Ferenc Gróf und András Medvegy der Gruppe an. In den Jahren seit ihrer Gründung konnten die Teilnehmer mehr als 50 Aufführungen realisieren. „Vakuum TV" trat bei zahlreichen ausländischen Festivals auf, unter anderen bei den Amsterdamer Next 5 Minutes, der „Tactical-media"-Konferenz, im Pariser Café Flèche d' Or und bei der Wiener Veranstaltungsreihe U2. Im Sommer 2000 realisierte „Vakuum TV“ auf der Terrasse der „Városliget-Eisbahn“ zwei unterhaltsame, abendfüllende Wissenschaftstheater-Aufführungen. Die damaligen VTV Mitglieder, László Kistamás, Dóra Csernátony, Ferenc Gróf und Attila Till brachten dem Publikum die technischen Neuerungen unserer Zeit auf spezifische Weise in ironischer Theaterform nahe. Hierbei wurde das Konzept des „Urania Science Theater“ vor 100 Jahren aufgegriffen und der Weg für eine neue Art einer spirituellen Reise geebnet.
Vakuum TV n'était pas une chaîne de télévision au sens traditionnel, mais une émission en direct diffusée à Budapest entre 1994 et 1995 dans le club alternatif le plus influent des années 90, le Tilos az Á. Bien que categoriser le spectacle en genres (théâtre interactif, cabaret vidéo, télévision en direct) soit quelque peu inutile, il est possible de définir Vakuum TV comme un cabaret moderne qui mélangeait le théâtre et la vidéo, la performance et la télévision, les jeux et les arts. Vakuum TV a transformé le rituel solitaire et confiné que représentait jusqu’alors le fait de regarder la télévision en expérience télévisuelle communautaire interactive, mettant en scène un téléviseur géant. C'était un mélange original et pionnier de divertissement dont le format reste encore aujourd'hui innovant. L'idée a germé chez László Kistamás en 1994 lorsqu’il en commença la production avec Dóra Csernátony, et le duo a rapidement été rejoint par les autres membres fondateurs. Les principaux membres du groupe, Dóra Csernátony, Kristóf Forgács, Donáta Gajzágó, Dániel Garas, László Kistamás et Attila Till ont créé plus de 50 performances en tout. Le groupe s’est ensuite élargi avec Géza Fekete, Gyula Gulyás, Eszter Gyalog et, dans la dernière phase, avec Ferenc Gróf et András Medvegy. Vakuum TV a ensuite participé à plusieurs festivals à l'étranger, dont les Next 5 Minutes, une conférence médiatique tactique à Amsterdam, le café La Flèche d'Or à Paris et la série d'événements U2 à Vienne. En l'été 2000, Vakuum TV a organisé deux soirées complètes de spectacles de divertissement, de science et de théâtre sur la terrasse de la patinoire du parc municipal de Budapest. Transposant au présent le concept du Théâtre scientifique d'Uránia développé un centenaire auparavant, le projet a présenté les dernières innovations techniques et les problèmes de notre époque sous une forme théâtrale nouvelle et drôle. Vakuum TV a ouvert la voie à un tout nouveau type de voyage intellectuel.

 


------------->>Vákuum TV<<